Bài viết nổi bật

Hướng dẫn đổi tên máy tính (Computer name) trên Windows 11
Làm thế nào để tìm tên máy tính (Computer Name) của bạn trên Windows 11?
Làm thế nào để mở Windows Terminal trong Windows 11?
Hướng dẫn cách mở Disk Management (tiện ích quản lý phân vùng, ổ đĩa) trên Windows 11
Làm thế nào để thay đổi ký tự tên ổ đĩa (phân vùng) trên Windows 11?
Làm thế nào để xóa bỏ chữ trắng Windows 11 Insider Preview Evaluation Copy
Nâng cấp Windows 11 Home lên Windows 11 Pro
Hướng dẫn kiểm tra bản quyền kỹ thuật số (digital license) của Windows 11