Sau khi cài đặt hệ điều hành Windows 11 thành công, mặc định trên Desktop chỉ có mỗi shortcut Microsoft Edge. Để thuận tiện trong quá trình sử dụng máy tính, người dùng muốn hiển thị các icon thông dụng như This PC, Control Panel… ra desktop thì làm như sau:

 

1. Sử dụng Windows Settings

Điều kiện để có thể chỉnh sửa hiển thị biểu tượng ngoài destop là máy tính đã được kích hoạt bản quyền Windows 11. 

Nhấp chuột trái vào nút START => Setttings

 

Vào mục Personalization => Themes

 

Kéo thanh cuộn bên phải xuống dưới cùng, click vào Desktop icons settings

 

Check chọn các biểu tượng (icons) muốn hiển thị ra Desktop rồi OK

 

Kết quả ta được như sau: 

 

2. Sử dụng Registry