Bạn có thể thêm thông tin OEM trong Windows 11 để hiển thị logo của nhà cung cấp, tên của nhà cung cấp và các chi tiết khác trên trang Hệ thống. Microsoft cho phép các nhà sản xuất đặt thông tin OEM vào phần About trong Windows Settings. 

Người dùng có thể chỉnh sửa 1 số thông tin như: Hãng sản xuất, số điện thoại hỗ trợ, thời gian hỗ trợ trong ngày, link website, logo…

Đây là một tính năng ẩn, không có giao diện đồ họa, người dùng chỉ có thể chỉnh sửa bằng công cụ Registry (Lưu ý chỉ thực hiện khi bạn biết rõ mình đang làm gì)

Đầu tiên các bạn ấn tổ hợp phím Windows + R sau đó nhập vào lệnh regedit rồi Enter
(Hoặc click chuột phải vào Start => Run)

 

Tìm theo đường dẫn sau: 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

Nếu máy tính chưa từng có thông tin OEM thì phần này sẽ trống, chúng ta sẽ tạo lại các khóa thông tin OEM

Các giá trị có thể đưa vào phần thông tin giới thiệu:

  • Manufacturer - Ví dụ: MSI, ASUS, Microsoft, Dell, HP…
  • SupportHours - Là khoảng thời gian mà cửa hàng/hãng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể hẹn đặt lịch hỗ trợ trong khoảng thời gian này
  • SupportPhone - Số điện thoại hỗ trợ khách hàng
  • SupportURL -  Nếu bạn có một trang web, bạn có thể thêm trang web vào trường thông tin này.
  • Logo - Ngoài các thông tin dạng text như trên, bạn có thể thêm logo riêng nếu muôn. Điều kiện của logo là có kích thước 120x120 pixels dạng file đuôi BMP file, độ sâu màu sắc 32-bit. Đặt file ở 1 vị trí nào đó rồi thêm đường link chứa logo trong trường giá trị Data.

Ảnh dưới là 1 ví dụ

 

Sau khi tạo khóa và đặt giá trị xong, các bạn Click chuột phải vào This PC trên Desktop => Properties => Tìm tới mục Support để xem thông tin OEM vừa tạo

 

Chúc các bạn thực hiện thành công!