Theo thông báo của Microsoft, Windows 11 sẽ chính thức phát hành vào ngày 05/10/2021, người dùng sẽ được nâng cấp miễn phí từ các phiên bản Windows thấp hơn. Người dùng Windows 10 đã quen với khái niệm bản quyền Windows dạng kỹ thuật số, bản quyền này khi được kích hoạt thành công sẽ gắn theo BIOS, cho dù có cài lại hệ điều hành Windows vẫn không bị mất bản quyền này, chỉ cần có kết nối mạng là Windows tự cập nhật trạng thái bản quyền.

Làm thế nào để kiểm tra máy tính cài hệ điều hành Windows 11 đã có bản quyền kỹ thuật số chưa? Trong bài viết này các bạn có thể tham khảo các cách sau:

1. Kiểm tra trong Windows Settings

Đầu tiên, các bạn click vào nút Start => Settings
 

 

Chọn mục System => Activation


Nếu thấy trạng thái là “Windows is activated with a digital license” nghĩa là phiên bản Windows 11 đang sử dụng đã có bản quyền kỹ thuật số

Nếu trạng thái là "Windows is activated by your organization" nghĩa là đang dùng bản quyền C.r.a.c.k, KMS

 

2. Sử dụng lệnh Command Prompt (cmd)

  • Sử dụng lệnh slmgr/xpr

Mở cmd dưới quyền Administrator => Nhập lệnh slmgr/xpr rồi Enter
Nếu có thông báo "The machine is permanently activated" nghĩa là Windows đã có bản quyền kỹ thuật số.

Nếu ra thông báo khác nghĩa là chưa có bản quyền kỹ thuật số hoặc đang dùng key KMS, c.r.a.c.k

 

  • Sử dụng lệnh: slmgr.vbs –dlv

 

  • Sử dụng lệnh: slmgr /dli