Windows 11 đã chính thức được Microsoft phát hành ngày 05/10/2021. Để tải bộ cài đặt windows 11 file ISO, người dùng có thể truy cập đường dẫn sau: 

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11

Tiếp theo